CÔNG TY TNHH PCCC GIA PHÚ

banner_sanpham

Nội dung chi tiết

TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SƯ PCCC

https://www.youtube.com/watch?v=mYCQq8ByqpM&feature=youtu.be

Vừa qua Viện kiểm sát Nhân Dân Bà Đình TP-Hà Nội truy cứu trách nhiệm hình sự với chủ kinh doanh nhà trọ không trang bị phương tiện PCCC . Hậu quả làm ngày người thiệt mạng vào ngày 17/9/2018 .



Các tin khác