CÔNG TY TNHH PCCC GIA PHÚ

banner_sanpham

Nội dung chi tiết

TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SƯ PCCC

Vừa qua Viện kiểm sát Nhân Dân Bà Đình TP-Hà Nội truy cứu trách nhiệm hình sự với chủ kinh doanh nhà trọ không trang bị phương tiện PCCC . Hậu quả làm ngày người thiệt mạng vào ngày 17/9/2018 .Các tin khác