CÔNG TY TNHH PCCC GIA PHÚ

Nội dung chi tiết

Thiết Kế Và Lập Dự Án

CHệ thống phòng cháy của chúng tôi cung cấp nhằm tránh triệt để rủi ro cho các dự án, với giá trị của chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp cùng với dịch vụ kỹ thuật cho bất kỳ dự án quy mô nào. Nhóm chúng tôi bao gồm các kỹ sư có trình độ phòng cháy chữa cháy, chuyên gia tư vấn phòng cháy, với kinh nghiệm để đảm bảo rằng các đề xuất vào dự án cũng được thiết kế chuyên nghiệp và đủ điều kiện để đáp ứng bất kỳ và tất cả các yêu cầu

 

CTY PCCC Gia Phú làm công tác dịch vụ lắp đặt hoàn thành theo từng quy mô của mỗi dự án, cấp giấy phép chứng nhận, và chúng tôi không phân biệt bất cứ sự hình thức lắp đặt nào của dự án. Chuyên gia kỹ thuật và giám sát của chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm cho hệ thống PCCC. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng chế độ phòng cháy chữa cháy luôn được an toàn ở mức độ cao nhất về chất lượng và hiệu quả. Chúng tôi đảm bảo các dự án của chúng tôi được hoàn thành đúng thời gian và đúng tiến độ.Các tin khác